Blog

Hurtigruta Carglass og Autotaksering har innledet samarbeid om takseringstjenester.

Autotaksering vil tilby taksering av biler gjennom Hurtigruta Carglass, både til bedrifter og privatpersoner.

Ved å benytte Hurtigruta Carglass sitt landsdekkende stasjonsnettverk vil man gjøre taksering lett tilgengelig for kundene. Autotaksering har lært opp nøkkelpersoner hos Hurtigruta Carglass til å gjøre takster av bilens eksteriør og interiør. Autotaksering har et brukervennlig og effektivt takstsystem som skal benyttes. Autotaksering vil gå gjennom alle takster, og for å sikre nøytralitet sette prisene på skadene i taksten.

Det to første Hurtigruta Carglass stasjonene som skal tilby taksering blir Ensjø (Oslo) og på Hamar, deretter kommer de andre etter tur.

Det er et stort behov for taksering av unormal slitasje og skader på biler i ulike situasjoner.

Takster av leasing-biler:

Når leasing-biler bytter leasing-part underveis i kontrakten er det viktig å få tatt en takst på bilen. Det samme gjelder når firmabiler bytter bruker. Ingen ønsker å overta en bil med skader og bli økonomisk ansvarlig for disse skadene når bilen skal tilbakeleveres.

Pretakst; underveis i leasingperioden eller før tilbakelevering:

Mange selskaper ønsker også en Pretakst underveis i bilens eller leasingavtalen løpetid slik at de se tilstanden på bilene. Dette gir et godt grunnlag for å iverksette skadeforebyggende tiltak, eller gjennomføre reparasjoner på bilene. Mange vil også ta disse takstene i sluttfasen av leasingavtalene slik at de kan gjennomføre reparasjoner før innlevering og dermed unngå såkalt «påkost» fra leasingselskap og bilforhandlere.

Takst for salg av bruktbil.

Et annet stort marked er privatpersoner som skal selge sin bil på Finn eller andre steder. Ved å ta en takst på bilen vil skader og unormal slitasje anmerkes og kostnadene til utbedring fremkomme. Ved å legge taksten ved bilannonsen skaper man trygghet for eventuelle kjøpere noen som er viktig ved slike salg.