Våre tjenester

Autotakst – Visuell Inspeksjon (VI)

Dette er en metodisk gjennomgang av bilens eksteriør og interiør. Inspeksjonen inkludere en vurdering av 108 punkter som skal kontrolleres og rangeres i fargene rød, gul og grønn.

Grønn, angir normal slitasje.

Gul, angir unormal slitasje, men innenfor det som aksepteres.

Rød, angir unormal slitasje som er utenfor det som aksepteres og dermed vil medføre en kostnad.

Autotakst – Visuell Inspeksjon og Teknisk Inspeksjon (VI og TI)

Dette er en metodisk gjennomgang av bilens eksteriør og interiør. Inspeksjonen inkludere en vurdering av 108 punkter som skal kontrolleres og rangeres i fargene rød, gul og grønn.

I tillegg gjøres en teknisk inspeksjon av bremser, motor, drivverk, hjul, elektrisk anlegg, lys samt at bilen prøvekjøres og det kontrolleres at alt utstyr på bilen er på plass og i orden. I den tekniske inspeksjonen gjennomgår man 112 punkter.

Autotakst – Visuell Inspeksjon, Teknisk Inspeksjon samt verdivurdering

Dette er en metodisk gjennomgang av bilens eksteriør og interiør. Inspeksjonen inkludere en vurdering av 108 punkter som skal kontrolleres og rangeres i fargene rød, gul og grønn.

Det gjøres også en teknisk inspeksjon av bremser, motor, drivverk, hjul, elektrisk anlegg, lys samt at bilen prøvekjøres og det kontrolleres at alt utstyr på bilen er på plass og i orden.

I tillegg gjøres det en verdivurdering av bilens markedsverdi som justeres for skader og unormal slitasje.

Autotakst – Tilstandsrapport, Visuell Inspeksjon (For flåtekunder)

Dette er en metodisk gjennomgang av bilens eksteriør og interiør. Inspeksjonen inkludere en vurdering av 108 punkter som skal kontrolleres og rangeres i fargene rød, gul og grønn.

Dette gjøres ute hos kunden der bilene er samlet og gjøres periodisk gjennom bilens livsløp eller rett før bilene skal returneres leasingselskap eller om kunden selv eier bilene før de skal selges.

Vi utarbeider en sluttrapport der vi gir anbefalinger til tiltak for å redusere skader og unormal slitasje. Rapporten gir også et grunnlag for å gjøre riktige avsetninger i regnskapet for framtidige tilbakeleveringskostnader, eller at man gjør reparasjoner og utbedringer. I tillegg får kunden verdifull informasjon for å iverksette skadeforebyggende tiltak.

Taksten kan utføres av Autotaksering sine egne takstfolk eller av kundens selv eller andre som er kvalifisert for å finne, beskrive og ta bilde av unormal slitasje. Prisene på hver skade og eller unormal slitasje settes sentralt av Autotaksering.