Spørsmål og svar

Hvorfor velge Autotaksering?

Autotaksering er et nøytralt takstselskap som er spesialisert på taksering og riktig prising av skader og unormal slitasje. Takstene gjøres i et moderne takstsystem som tydelig dokumenterer skader og unormal slitasje og presenterer dette i en forståelig og informativ sluttrapport.

Hvordan takserer Autotaksering en bil?

Autotaksering har et moderne takstsystem som systematisk tar takstmannen gjennom alle områdene på bilen. Ved å beskrive å kvantifisere i dybde og lengde etc og fotografere skader og unormal slitasje vil prissettingen bli riktig i henhold til bransjens definisjoner av unormal slitasje.

Hvorfor trenger man nøytrale takster?

I kontraktene som benyttes for leasing eller utleie av biler er det definert at bilen skal returneres i den stand den ble utlevert, med det utstyr den ble utlevert med og alle servicer skal være foretatt til riktig tid/kilometer.

Dersom bilen er utsatt for skader og unormal slitasje vil du som kunde bli belastet den verdireduksjon eller de kostnader som vil påløpe for å utbedre dette.

Brukeren av bilen og bilforhandler, leasingselskapet eller andre parter som skal ha bilen i retur har motsettende interesser i den takst av unormal slitasje som utarbeides når bilen tilbakeleveres.

Den part som skal ha bilen tilbake vil i teorien ønske å få taksten så høy som mulig mens brukeren av bilen vil ønske den så lav som mulig.

For å regulere dette er det utarbeidet detaljerte definisjoner av hva som defineres som normal slitasje og unormal slitasje på de ulike områdene av bilen.

I tillegg trenger man en Nøytral- takst basert på disse definisjonene utført av en part som er uavhengig i forhold til begge parter.

Autotaksering er en slik part som fokuserer på å levere så riktige og rettferdige takster som mulig for begge parter.

Krav på nøytral takst?

Dersom du er uenig i den takst som er foretatt på bilen kan du kreve en nøytral takst f.eks. av Autotaksering AS. Du må da avklare hvem av partene som skal bære kostnaden eller om den skal deles.