Våre kunder

AT_symbol_farge2

Bilutleie og Bildelings-selskaper

Bilutleie og Bildelings-selskapene leier ut biler for kortere eller lengre tid. Når bilene kommer tilbake fra leie vil utleieselskapet systematisk kontrollere dem for skader og unormal slitasje.

Vi har lyttet til aktører i bransjen og utviklet egne løsninger tilpasset Bilutleie/Bildelings-aktørene sine behov.

Takstsystemet er tilpasset taksering rett fra mobiltelefon eller Pad, så utleie-selskapet kan ta bilder og beskrive skader der bilen befinner seg. Man kan bruke taksten vår som en «sjekk-liste», og  dermed være sikker på at hele bilen blir kontrollert, eller man kan gå rett på skadestedet.

Når man har dokumentert skader og unormal slitasje med bilder og beskrivelse, blir skadene prissatt av Autotaksering sentralt. Utleieselskapet får da en komplett nøytral takst som de sender direkte til kunden fra mobiltelefonen, som SMS eller som e-post til kunden. Kunden mottar da taksten som vedlegg (PDF) og en Link direkte til taksten. Ved å åpne Linken kan kunden se bildene av skaden i større format samt akseptere taksten rett fra Linken.

Bilutleie og bildelingsselskapene gjør dermed taksten selv men nøytrale priser på skadene blir satt av Autotaksering. Man  får også taksten hurtig ut til kunden og saken avklares hurtig.

God skadebehandling er viktig for utleieselskapenes lønnsomhet, og et godt takstsystem og takster er viktige verktøy for god drift.

AT_symbol_farge4

Biladministrasjon-selskapene

Biladministrasjon-selskapene får løpende biler som har vært ute hos leasing-kundene i 3-5 år.  Disse bilene gjennomgår en nøytral takst for å sikre en riktig og nøytral taksering for begge parter.

Bilene selges både til privat kunder og bilhandlere og trenger dermed komplette takster som inkluderer en Visuell Inspeksjon og en Teknisk Inspeksjon.

AT_symbol_farge3

Flåtekunder, kommuner og offentlig sektor

Kunder som har mange biler og som gjerne kjøres av flere brukere utsettes erfaringsmessig for en del unormal slitasje. Disse bilene er ofte i drift 3-5 år før de skal returneres til bilforhandler eller leasingselskap.

Målet for kunden er å holde kostnadene nede og unngå skader og unormal slitasje. For å holde kontroll på situasjonen vil man f.eks årlig få utført en tilstandsrapport på bilene. Dette gir et grunnlag for å velge hvilke biler som skal få utbedret skader og fastsette riktige regnskapsmessige avsetninger for skadetrekk ved tilbakelevering til leasingselskap.

AT_symbol_farge5

3-part takst

Noen ganger aksepterer ikke kunden den takst som er tatt på bilen. I slike situasjoner vil det være naturlig med en takst utført av en nøytral 3-part. Autotaksering utfører nøytrale takster og vil være et naturlig valg i slike situasjoner.

AT_symbol_farge6

Bilforhandlere

Bilforhandlerne får tilbake store volumer med leasing-biler som de har gjenkjøpsavtaler på, både fra bedrifts og privatmarkedet. Alle disse bilene bør gjennomgå en nøytral takst for å sikre en riktig og nøytral taksering for begge parter.

AT_symbol_farge7

Bil-auksjonene

Bil-auksjonsselskapene selger biler til private og bilforretninger, de trenger komplette takster som inkluderer en Visuell Inspeksjon og en Teknisk Inspeksjon.

Bil-auksjonene selger også misligholdte biler for banker og finansieringsselskapene. Kunden som har misligholdt lån eller leasingavtalen skal ha et riktig sluttkrav og bilen skal derfor gjennomgå en nøytral takst.