Nøytral takst

Hva menes med en nøytral takst?

Nøytrale takster leveres av et takstselskap som ikke har bindinger til partene som er involvert i taksten.

De prisene som settes på skader og unormal slitasje skal reflektere den reelle kostnad utbedring medfører eller den verdireduksjon som er påført.

Hva gjør våre takster nøytrale?

Våre oppdragsgivere engasjerer oss for utføre nøytrale takster.

Vi har ingen økonomiske interesser i resultatene fra taksten, og vi får kun betalt for utførelse av taksten.

Hvem utfører våre nøytrale takster?

Autotaksering jobber med to alternativer for nøytrale takster.

Den ene utføres av våre egne takstfolk som spesifikt beskriver og tar bilde av den unormale slitasjen de finner på bilen og setter tilhørende priser.

Den andre som vi kaller «Fjern takst» utføres av annet kvalifisert personell som spesifikt beskriver og tar bilder av den unormale slitasjen de finner på bilen. Taksten utføres i Autotaksering sitt takstsystem og vi setter prisene sentralt på samme måte som om vi hadde utført hele taksten med våre egne takstfolk.  Dermed er disse takstene også nøytrale.

Unormal slitasje – NBF og Finfo